;

Herkent u dit?

Uw organisatie bevindt zich in een dynamisch speelveld waarin:

 • de eisen worden verhoogd;
 • steeds vaker met uiteenlopende organisaties (in de keten) wordt samengewerkt;
 • de te beheren ICT-voorzieningen sterk toenemen en;
 • het aantal beschikbare medewerkers afneemt.

Dit verlangt van u als behoeftesteller (en vaak tevens budgethouder) dat u tijdig, adequaat en kosteneffectief anticipeert op de fluctuerende behoefte aan ICT-professionals. Uw focus ligt bij:

 • Verdergaande professionalisering door het optimaliseren van de regiefunctie (scheiding tussen regie en uitvoering);
 • Het meer doen met minder mensen (effectiviteit);
 • Het reduceren van de kosten met behoud van de vereiste flexibiliteit voor de afnemer;
 • Het bewust kiezen van de best aansluitende contracttype (resultaat of inspanning).

In termen van inkoopaansturing betekent dit:

 • Grip op inhuur van tijdelijke ICT-professionals vanuit continuiteit, klantgerichtheid en beste prijs/prestatie verhouding;
 • Steeds vaker de keuze voor resultaatsverplichting contracten i.p.v. inspanningscontracten;
 • Optimalisatie  van partnerschap met de door u geselecteerde en gecontracteerde (mantel)leveranciers;
 • Optimalisatie van contractmanagement en contractbeheer processen;
 • Optimalisatie van goed opdrachtgeverschap.

U heeft uw zaakjes op orde, maar dat moet uiteraard ook voor uw leveranciers gelden.

Onze Propositie

Met Caesar Overheid heeft u een leverancier die samen met u uw doelstellingen waarmaakt. Caesar Overheid heeft bij het inrichten van haar delivery organisatie goed geluisterd naar de eisen en wensen van onder meer lijnmanagers, teamleiders, resource managers en inkoopmanagers. Daarnaast zijn deskundigen binnen ons kennisnetwerk geconsulteerd. Het resultaat is een delivery organisatie, die zich moeiteloos aanpast aan uw eisen, wensen en procedures.