Word ook tijdig AVG ready!

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum is in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

EDDIE ALTENBURG-COLLIN 23 January 2018

SUCCESVOL SAMENWERKEN BEGINT MET VERTROUWEN

De 10e editie van de Big Improvement Day (BID) op de derde dinsdag van januari was een groot succes. Deze dag is opgezet om topmensen uit het bedrijfsleven, de overheid en onderwijs bij elkaar te brengen om kennis te delen, elkaar te inspireren en gezamenlijke innovaties te stimuleren of te ontplooien. Caesar is partner van BID en nodigt ieder jaar haar klanten en ambassadeurs uit.

EDDIE ALTENBURG-COLLIN 05 April 2017
BID

Reacties