;

Capaciteitsoptimalisatie in de keten

Zoals in een eerdere Blog (Ketensamenwerking) gesteld, is dit één van meest lastigste vraagstukken bij het effectief krijgen van een ketensamenwerking. Hoe krijg je beter zicht op waar in de keten capaciteitsvraagstukken gaan optreden? Niet alleen vanuit pieken, maar ook vanuit dalen binnen bepaalde processtappen en organisaties. Hoe nut je kennis en ervaring van medewerkers en hun informatie en middelen beter uit in de keten?! Hoe beweegt een ICT-professional qua bedrijfsvoering en sturing integraal in de keten, vooruit en achteruit, met regie en real time awareness?

DICK HOF 11 February 2021

Persbericht Justitie en Veiligheid

Diverse onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan gebruik maken van de Raamovereenkomst voor het tijdelijk ter beschikking krijgen van ICT-Professionals.

MICHEL BROUWER 22 September 2020
Overheid 1 Reacties

Ketensamenwerking, essentie en hun valkuilen

Ketensamenwerking, in een steeds complexere en individueel gerichte samenleving, stelt steeds hogere eisen aan mensen, processen, afdelingen en organisaties om dichter bij de samen te bereiken doelstellingen en resultaten te komen. Ondanks dat we vele jaren van logistieke en fysieke samenwerkingen kennen, blijft het lastig om echt goed en effectief samen te werken. We zien in de publieke en private sector tal van voorbeelden hoe het niet moet met veel financiële en reputatieschade.

DICK HOF 14 September 2020

Persbericht P-Direkt

Met de innovatieve technologie van P-Direkt kunnen medewerkers en managers van de Rijksoverheid hun personeelszaken eenvoudig regelen via het zelfbedieningsportaal.

MICHEL BROUWER 11 September 2020

Reacties