SUCCESVOL SAMENWERKEN BEGINT MET VERTROUWEN

Workshop Samenwerking & Regelgeving

Een van deze workshops met als onderwerp: ‘Samenwerking & regelgeving, vriend of vijand?’ werd verzorgd door Caesar Overheid. De workshop begon met een drietal inleiders uit de overheidssector en het bedrijfsleven. De inleiders waren Mark Bressers (directeur regeldruk en ICT-beleid min EZ), Jan Gudde (CIO min BZK) en Luc Spaas (directeur Garansys). Ze schetsten de huidige problematiek als overheid en bedrijfsleven nu met elkaar gaan samenwerken, vaak wordt deze samenwerking gedicteerd door een Europese aanbesteding die in het verleden is gedaan. Mark Bressers gaf een voorzet door voor te stellen om innovatieve (ICT-)projecten onder gezamenlijke regie en verantwoordelijk uit te voeren. Zowel de desbetreffende leverancier als overheidsinstantie nemen hierbij 50% van de investering voor hun rekening.

Een ontmoetingsplek creëren

Jan Gudde maakte de huidige aanbestedingsproblematiek heel erg duidelijk met een voorbeeld: hij wilde graag een koffiezetapparaat op de afdeling plaatsen met lekkere koffie om ervoor te zorgen dat collega’s elkaar meer zouden ontmoeten en daardoor beter met elkaar zouden gaan samenwerken. Gudde stuitte echter op een muur van verzet, van collega’s elders in het gebouw die ook lekkere koffie wilde en uiteraard ook de huidige leverancier van koffie die een deel van zijn omzet door het putje zag gaan. Terwijl zijn enige doel was om de samenwerking op de afdeling te verbeteren en het middel hiervoor een goed koffiezetapparaat is. 

EDDIE ALTENBURG-COLLIN 05 April 2017
BID

Reageer op dit bericht