;

Persbericht Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid

Diverse onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan gebruik maken van de Raamovereenkomst voor het tijdelijk ter beschikking krijgen van ICT-Professionals. Middels deze Raamovereenkomst wensen deze onderdelen voorzien te worden in het inhuren van kwalitatief goede ICT-Professionals tegen marktconforme tarieven voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten.

Voor perceel 1 Inhuur ICT-Professionals zijn een zestal ICT-leveranciers geselecteerd en voor Perceel 2 Detavast een drietal ICT-leveranciers. De combinatie Caesar Accounts, Bergler Nederland en VX Company Software Development is als één van de zes raamcontractanten geselecteerd voor Perceel 1.

De volgende onderdelen van het ministerie van Justitie en Veiligheid gaan gebruik maken van de raamovereenkomsten om voorzien te worden in hun inhuurbehoeften: Raad van de Kinderbescherming, Nederlands Forensisch Instituut, Justitiële Informatiedienst, Justis, Openbaar Ministerie, Reclassering Nederland, Hoge Raad der Nederlanden, Bestuursdepartement J&V, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Stichting Slachtofferhulp Nederland en zelfstandig bestuursorgaan de Kansspelautoriteit.

"Wederom ben ik trots op onze combinatie dat we ook deze aanbesteding gegund hebben gekregen. Naast eerdere gunningen van inhuurmantels met de Vreemdelingenketen (COA, IND en DT&V) en Dienst Justitiële Inrichtingen en de mantel voor het uitbesteden van ICT-opdrachten ten behoeve van het miniserie van Justitie en Veiligheid. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met alle onderdelen voor de komende contractperiode."Michel Brouwer (Bid Manager)

"Ook ik ben trots op dit resultaat en getoonde vertrouwen van deze opdrachtgevers! Het gegund krijgen van deze mantels en eerder die van Defensie bewijst dat onze keuze voor het domein Veiligheid en Justitie binnen de grote overheid effectief is en dat de samenwerking binnen de combinatie en met onze (niche) partners zinvol is en blijft!" - Dick Hof (Directeur Caesar Overheid)

De nieuwe raamovereenkomst gaat in oktober 2020 in voor een periode van maximaal vier jaar.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Michel Brouwer, Bid Manager Caesar Overheid, via 06-51786917

MICHEL BROUWER 22 September 2020
Overheid 1 Reacties

Reageer op dit bericht