Herkent u dit?

Uw organisatie bevindt zich een een dynamisch speelveld en verlangt dat u en uw inkooporganisatie steeds professioneler en effectiever bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsstrategie. Uw focus ligt bij:

  • leverancierssturing;
  • strategisch kostenmanagement door:
  • het integreren van leveranciers in order realisatieprocessen en
  • het integreren van leveranciers in de waardecreatie processen.

U heeft uw zaakjes op orde, maar dat moet uiteraard ook voor uw (mantel)leveranciers gelden.

Onze Propositie

Met Caesar Overheid heeft u een (mantel)leverancier die samen met u de doelstellingen van de opdrachtgever en/of behoeftesteller waar kan maken. Caesar Overheid heeft bij het inrichten van haar delivery organisatie goed geluisterd naar de eisen en wensen van onder meer inkopers, inkoopmanagers, uitvragende managers en deskundigen binnen ons inkoop-, bid/tendermanagement kennisnetwerk. Dit alles hebben we verwerkt in het Caesar Maximus programma.

MSU Model

De propositie van Caesar Overheid, geconcretiseerd via het Caesar Maximus programma sluit nauw aan op vrijwel alle strategische en ondersteunende processen uit het MSU model van Monczska en de Purchasing Excellence programma's van de NEVI.

Kostenreductie

Door de verdergaande professionalisering van de inkoopfunctie beseffen steeds meer organisaties en bedrijven zich terecht dat vanuit een 'Total Cost of Procurement'- benadering niet alleen de directe, maar ook de indirecte kosten van verwerving van het product of dienst van toenemend belang zijn.

Onze ervaring

Onze ervaring is, dat er in het hele proces van het verwerven van tijdelijke ICT-professionals bij de opdrachtgever veel (niet direct zichtbare) indirecte kosten worden gemaakt. De focus ligt vaak bij het bedingen van een zo gunstig mogelijk tarief voor de af te nemen diensten. Niet onterecht, ook wij vinden dat een voorwaarde om concurrerend zaken te kunnen doen, zonder dat dit ten koste gaat van totale kosten en effectiviteit. Maar er spelen meer factoren een rol, zoals welke contracttype (resultaat respectievelijk inspanning) sluit het beste aan bij een behoefte uit de business / organisatie.

Onze Visie

Onze visie is dat de totale verwervingskosten en daarmee de totale Cost of Procurement voor u als opdrachtgever verlaagd kunnen worden door het hele proces integraal en (waar het kan) zoveel mogelijk geautomatiseerd af te handelen. Maar ook door de juiste contracttype te adviseren! (uurtje factuurtje versus resultaat afspraken) Deze visie is geconcretiseerd in het Caesar Maximus programma. Het blijkt dat we, samen met onze opdrachtgevers in staat zijn om de indirecte verwervingskosten met minimaal 10% te reduceren.