;

Onafhankelijk

Caesar SharedFlex is onafhankelijk van technologie. Het continu identificeren, kwalificeren en verwerven van de juiste kennis, expertise en vaardigheden is een integraal onderdeel van onze operatie. De eisen, wensen en behoeften van onze opdrachtgevers zijn daarbij leidend. Wat wij goed uitlijnen met de voorkeuren van onze eigen en externe ICT-professionals. Ongeacht functie, rol en technologie/expertise. Zowel op het gebied van meer en minder marktcourante technologieën en expertises.

Zoals qua technologie: 
Microsoft, Sitecore CMS, Sitefinity, BeInformed, Oracle, Java, Progress, ICT-infrastructuur.