De aanleiding

Maar liefst 75% van alle  inkopers en inkoopmanagers heeft kostenbesparing als belangrijkste doelstelling voor de komende jaren (bron: HEC en AgileBuyer). Onze uitdaging: hoe kunnen wij u helpen om vanuit integraal kostenmanagement slim kostenbesparingen op de inhuur van tijdelijke ict-professionals te realiseren, waarbij voor beide partijen een win-win situatie ontstaat?

Onze conclusies & bevindingen

Onze conclusie was dat het optimaliseren en stroomlijnen van het inkoop- en verwervingsproces tussen aanbieder en afnemer in vrijwel alle situaties leidt tot een besparing van minimaal 10% op indirecte inkoopkosten (alle kosten met betrekking tot het uitzetten, selecteren, kwalificeren, interviewen, contracteren, verlengen en beƫindigen/evalueren van tijdelijke inzet van ICT-professionals)!
Hierbij gaan we er altijd van uit dat de gehanteerde uurtarieven altijd maximaal concurrerend zijn.

Het resultaat

Caesar Maximus is een innovatieve organisatie van het inkoop- en verwervingsproces tussen Caesar en uw organisatie, die leidt tot voor uw organisatie lagere Total Cost of Procurement en een soepeler inhuurproces.

De aanpak

 • Caesar Maximus Initial Scan:
  • Nulmeting op basis van inventarisatie bestaande werkwijze
  • Analyse en opstellen tolerantie bandbreedtes en normen
  • Impact analyse en voorstel tot aanpassing en samenwerking
 • Formeel vastleggen in een Procurement contract, meerjarig met duidelijke KPI’s / targets
 • Starten uitvoering, te beginnen met gemeenschappelijke kick-off
 • Periodieke evaluaties en verantwoording aan stuurgroep

De middelen

Caesar Overheid maakt gebruik van geavanceerde, workflow gedreven B2B portals, waarmee alle informatie tussen Caesar Tenders en haar opdrachtgevers wordt uitgewisseld. Hierbij kunt u denken aan (raam)overeenkomsten, aanvragen, aanbiedingen, KPI-rapportages, urenrapportages, facturen en overige relevante documenten.

De belangrijkste voordelen

 • minder handelingen ten aanzien van uitzetten, selecteren, kwalificeren, interviewen, contracteren, verlengen, beëindigen/evalueren;    
 • minder inhuur vanuit een verbeterde inzet;
 • lagere administratieve kosten;
 • lagere herstelkosten door een betere kwaliteit;
 • lagere bedrijfskosten door een betere kwaliteit.

Dit leidt tot:

 • Lagere totale inkoopkosten zonder dat concessies wordt gedaan aan snelheid, kwaliteit en flexibiliteit.
 • Optimale (operationele) samenwerking tussen uw inkooporganisatie en Caesar Overheid, omdat Caesar Maximus zich naadloos aansluit op uw inkoop-policy, -processen en regels.