Caesar Overheid

Caesar Overheid richt zich op het realiseren en implementeren van ICT-oplossingen, conform afspraak met de klant en zijn organisatie doelstellingen. Wij vullen dit in door het leveren van (digitale) maatwerk oplossingen en het inzetten van de beste bij de klant passende ICT-professionals. Onze klanten zijn met name grote en middelgrote (overheid) organisaties die werken met vaste leveranciers op basis van meerjarige overeenkomsten. Caesar Overheid beschikt over deskundigheid op alle functieniveaus en bijna alle ICT-technologieën.

Onderdeel Caesar Groep

Caesar Overheid maakt samen met de onderdelen Caesar Experts en Garansys deel uit van de Caesar Groep, welke al sinds 1993 bestaat. 
Caesar Experts biedt oplossingen aan met aantoonbaar rendement voor de klanten. Doelstelling is het realiseren  van Ultieme klanttevredenheid gebaseerd op de doelstellingen van de klant. Caesar Experts beschikt over uitgebreide technologische kennis op het gebied van o.a. Microsoft, Oracle, Java en Progress. En sluit aan bij actuele marktthema’s zoals Het Nieuwe Werken, Enterprise Content Management (ECM), Business Intelligence (BI), Business Process Management (BPM), Service Oriented Architecture (SOA) en Software as a service (SaaS). 
 
Garansys staat voor de juiste IT- oplossing (projecten en beheer), op het juiste moment geleverd. Daarbij geldt: afspraak is afspraak! De IT-projecten en applicatiebeheer- en consultancydiensten van Garansys worden namelijk geleverd met een gegarandeerde deliverable en een garantie op tijd en op budget. Klanten bevinden zich zowel in de profit- als non-profit sector en zijn vooral ondernemende (IT) managers. Garansys blinkt uit in het waarmaken van IT afspraken die noodzakelijk zijn voor een organisatie om haar doelstellingen te kunnen realiseren. Hiervoor heeft zij een specifieke aanpak ontwikkeld, op basis van de ‘Theory of Constraints’ van managementgoeroe Goldratt. Deze filosofie is vertaald naar IT: TOC-IT.
 
Alle bedrijven die onder Caesar Groep vallen,werken nauw samen om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Missie & Visie

Missie
Caesar Overheid wil voor haar opdrachtgevers de beste partij zijn voor het aangaan en uitnutten van meerjarige overeenkomsten voor levering van tijdelijke ICT-professionals door schaalbaar, leveringsbetrouwbaar en concurrerend te voorzien in de wisselende capaciteitsbehoefte.
 
Trends & Ontwikkelingen
De markt van de vraag naar en het aanbod van tijdelijke ICT-dienstverlenging verandert sterk, zowel vanuit de vraagzijde als de aanbodzijde. Onze visie vormt de basis van onze onderscheidende dienstverlening en daarom delen wij die graag met u.
 
Vraag
Aan de vraagzijde zien we een aantal interessante ontwikkelingen rond het specificeren, kwalificeren, selecteren en contracteren van leveranciers van tijdelijke ICT-professionals. Bedrijven en organisaties kopen steeds professioneler in, waarbij thema's als kostenreductie, en reductie van het aantal (mantel)leveranciers een prominente positie innemen.
Naast het selecteren (al dan niet via aanbesteding) van één of meerdere (mantel)leveranciers zien we de opkomst van marktplaatsen en e-cartotheken.
 
Onze visie
Onze visie en ervaring is dat een hechte relatie tussen opdrachtgever en leverancier, gecombineerd met een operationeel excellent aanbiedings- en verwervingsproces uiteindelijk leidt tot optimale klanttevredenheid en een lage Total Cost of Procurement (die weer onderdeel is van de Total Cost of Operation). Thema's als kostenreductie en een single-point-of-contact  werken dan samen en versterken elkaar. Marktplaatsen zijn weliswaar transparant en non-discriminatoir, echter wij krijgen steeds meer indicaties dat de totale indirecte verwervingskosten het voordeel van de beoogde lage(re) tarieven teniet doen. 
 
Aanbod
Aan de aanbodzijde zien we tevens een aantal interessante ontwikkelingen. Het aantal zelfstandige ICT-professionals neemt toe, waarbij een deel zich organiseert om, met behoud van hun vrijheid, gebruik te kunnen maken van bepaalde commerciële- en administratieve faciliteiten.
 
Onze visie
Wij willen goede ICT-professionals graag aan ons binden. De manier waarop wordt uiteindelijk door de ICT-professional zelf bepaald: in dienst, via een partner of als freelancer. Leidend is dat wij de behoefte van onze opdrachtgevers optimaal kunnen invullen tegen de best mogelijke condities. Ook hier ervaren wij de meerwaarde van het hebben van een hechte relatie.