Caesar Overheid wint nieuwe ICT mantel Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties!

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat per juli 2024 gebruik maken van nieuwe Raamovereenkomsten voor de tijdelijke inhuur van ICT-Professionals.

Middels deze Raamovereenkomsten wenst het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorzien te worden van kwalitatief goede ICT-Professionals voor het uitvoeren van tijdelijke opdrachten voor een maximale looptijd van 4 jaar.

Met gepaste trots delen wij middels dit persbericht mede dat de combinatie Caesar Accounts B.V. en Ormer ICT Staffing B.V. één van de 7 leveranciers is waaraan de Raamovereenkomst tijdelijke Inhuur ICT-Professionals Regulier t.b.v. Kerndepartement BZK KD+ gegund is voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Met veel enthousiasme en plezier kijken wij uit naar het vervullen van onze rol als combinatie voor de komende jaren!

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u zich wenden tot Michel Brouwer, Bid Manager bij Caesar Overheid, via 06-51786917 of via m.brouwer@caesar.nl of tot Marcel Passenier, directeur business unit Overheid bij Ormer ICT, via 06-13108173 of via m.passenier@ormer.nl