Wij zijn mantelleverancier bij een aantal (semi) overheidsinstanties zoals Ministeries, Provincies, Gemeenten, Waterschappen en Hogescholen. Op gebied van tijdelijk ICT personeel en regie/resultaat opdrachten. Wij doen dit samen met onze zusterbedrijven (zie werkenbij.caesar.nl of www.caesar.nl) en andere MKB ICT-dienstverleners. Zo voorzien wij samen de aan grotere IT-leveranciers gewend geraakte overheid van een prettig en effectief werkend alternatief. Zoals:

Defensie

Het ministerie van Defensie draagt de zorg voor het goed functioneren van de krijgsmacht van ons land. Defensie behoort tot de grootste werkgevers van Nederland en is een van de grootste ICT afnemers binnen de overheid.

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een ambitieuze hogeschool in een dynamische omgeving.

Kleine Vreemdelingenketen

De Kleine Vreemdelingenketen bestaat uit 3 organisaties (IND, COA en DT&V) en vormen een essentieel onderdeel in de grotere vreemdelingenketen met ook KMAR en politie. Vallend onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt alle aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of die Nederlander willen worden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie die zorgt voor opvang en begeleiding van vreemdelingen. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het daadwerkelijk vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Zij voert namens de minister van Justitie en Veiligheid straffen en vrijheidsbenemende maatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.

Ministerie van I&M

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving.

Provincie Gelderland

De medewerkers van de Provincie Gelderland ondersteunen en adviseren de Gedeputeerde Staten bij het uitvoeren van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid uit.

Stichting Kennisnet

Kennisnet maakt inzichtelijk wat de kenmerken zijn van succesvolle ICT-toepassingen en zorgt ervoor dat deze kennis, ervaringen en goede voorbeelden worden gedeeld met het onderwijs.