Diensten overzicht

Caesar Overheid anticipeert op en voorziet vanuit haar rol als mantelleverancier in de constant wijzigende capaciteitsbehoefte aan ICT-professionals bij haar klanten. Dit wordt gerealiseerd door het leveren van eigen en externe ICT-deskundigen, welke vanuit gezamenlijk geformuleerde opdrachtbeschrijvingen op klantlocaties werken aan het realiseren van klant ICT doelstellingen.

Caesar Overheid realiseert extra toegevoegde waarde door, naast scherpe uurtarieven, samen met haar klanten te sturen op een operationeel excellent supply-chain proces. Het resulaat is een optimale kostenstructuur aan beide zijden. Dit helpt onze klanten om vanuit strategisch kostenmanagement de directe-, maar vooral indirecte inkoopkosten te optimaliseren.